Regulamin

Góralska Dolina - Domki Góralskie

 

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

1. Domek góralski prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych oraz turystycznych.

2. Klienci korzystający z usług „Góralska Dolina” zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów naszego obiektu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Zawarciem umowy najmu jest wpłata zadatku na poczet pobytu w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia w  terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji.  Zadatek nie jest zwracany  poniżej 30 dni przed przyjazdem.

5. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

6. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu lub zmniejszenia liczby osób nie dokonujemy zwrotów.

7. Pozostała należność za pobyt  pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00.

8. Klienci „Góralska Dolina” zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych  informacji o danych osobowych zameldowanych Gości w naszym obiekcie.

9. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.

10. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00 i tej prosimy przestrzegać.

11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w obiekcie mienie klienta.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w obiekcie powstałe z jego winy. W związku z tym pobierana jest kaucja w wysokości 1000,00 zł. Kaucję należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu. Kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu.

13. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu obiektu (po wcześniejszej konsultacji z zainteresowanymi) obciążymy kosztami naprawy najemcę. Najemca zostanie obciążony również kosztami ewentualnego zagubienia kluczy.

14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w obiekcie nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy.

15. W każdym pokoju poza pościelą na zarezerwowaną liczbę gości mają Państwo po jednym dużym i małym ręczniku dla każdej osoby.

16. W obiekcie zabronione jest:

  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami obiektu) bez zgody właściciela.

  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,

  • chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

  • W obiekcie obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych (papierosy, cygara) poza miejscami do tego wyznaczonymi w momencie stwierdzenia niestosowania się do tego wymogu zostanie zatrzymana kaucja.

17. Nie akceptujemy zwierząt. Gościom podróżującym ze zwierzętami rekomendujemy usługi hoteli dla zwierząt:  http://hoteldlazwierzatgawra.pl/ oraz https://pufikhotel.pl/

18. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

19. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.

20. Opuszczając obiekt należy zostawić po sobie porządek.

21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną przechowane przez miesiąc, a następnie zniszczone.

22. W przypadku zastrzeżeń, i reklamacji co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie  informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w  dostawie prądu czy wody.

23. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r